Deauxma ले बारटेन्डरको लोड गरिएको कक-टेल कोसिस गर्छ

बेसबल खेल हेर्दा बोर भएको गृहिणी डेउक्समा आफ्नो पतिका साथीहरूसँग मिल्न सक्दिनन्। अस्वीकार गरिएको महसुस गर्दै, उनी बारमा गइन् र युवा बारटेन्डरको चुम्बन समातिन्।

2022-03-17 05:58:12 898 01:25
ट्यागहरू :