Ariella को गोल बीकन बीच पियानो पाठ

पियानो प्रशिक्षक एरिला कडा हुन्छ जब यो असफलताको कुरा आउँछ तर पियानोवादक वान्नाबे स्कट ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन्। त्यसोभए एरिलाले स्कटको लागि आफ्नो प्रतिभा खोल्नको लागि आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्न थाल्छ।

2022-03-23 18:42:24 1064 06:15
ट्यागहरू :