डीन निकोलेटले आफ्नो कार्यालयमा शरारती विद्यार्थीलाई चुद्छन्

सुश्री Nicolette, एक कुलीन महिला कलेज को डीन, केहि उनको विद्यार्थीहरू सफल मदत गर्न के गर्न इच्छुक छ। उनको GPA मा साँच्चै तनावपूर्ण छ धेरै समय sexting खर्च - Shay, एक विशेष petulant विद्यार्थी, उनको प्रेमी गर्न फोहोर पदहरू पठाउन को semester को बहुमत खर्च भएको छ। सुश्री Nicolette ट्रयाक मा Shay फिर्ता तातो, सींग आग्रह उनको उन्मूलन छ प्राप्त गर्न मात्र तरिका थाह ... र बस सुश्री Nicolette गरेको यो काम को लागि महिला!

2022-03-24 12:00:56 2140 08:13
ट्यागहरू :