कालो कुखुराले आफ्नो सेतो छिमेकीलाई चुदिरहेको छ

जेजाबेलले उनको साथीको बुबाले उनलाई नयाँ कोठरी बनाउन लगाएको छ, तर यो मात्र कारण होइन कि उनले उसलाई राखे। उसलाई आफ्नो कुकुर चाहिन्छ।